News & Events

Aktualizace Zásad zpracování a ochrany osobních údajů společnosti NEOX s.r.o.

May 15, 2018

Tímto bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti NEOX s.r.o. Tyto zásady popisují, jak Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme. Zároveň Vás chceme ujistit, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností NEOX s.r.o. považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnou právní úpravou. Osobní údaje jsou pod kontrolou a ochranou společnosti NEOX s.r.o a společnost NEOX s.r.o. disponuje mechanismy zajišťujícími adekvátní ochranu zpracovávaných osobních údajů před zneužitím.

Den otevřených dveří/Visitor's day at Neox

April 25, 2018

Den otevřených dveří/Visitor's day at Neox 9. 5. 2018; 10:00 - 13:00; V Jámě 1, Praha, 3. patro/3rd floor

Patient Recruitment: A Personalized Approach

April 05, 2018

At Neox, we strive to recruit the right patients quickly for our clients.

Biocom Partnering Conference

March 20, 2018

Pavel and Mary attended the 8th Annual Global Partnering Conference in lovely San Diego.

Bulgaria: Ethics Committee for multicenter trials – submission

December 05, 2017

Bulgaria: Ethics Committee for multicenter trials – submission

Bio Int 17

May 24, 2017

The largest, most influential biotech Convention in the world is coming to San Diego, June 19-22, 2017 and NEOX CRO is taking part.