News & Events

SABPA conference

June 12, 2018

We attended our first SABPA conference

PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROCESSING & PROTECTION

May 24, 2018

This is to inform you about how your personal data is processed by NEOX s.r.o. These principles describe how your personal data is obtained and processed. At the same time, please be assured that any and all personal data processed is considered as strictly confidential by NEOX s.r.o. and is handled in compliance with applicable legal regulations. Personal data is under the control and protection of NEOX s.r.o., and NEOX s.r.o. has established mechanisms to ensure an adequate protection of processed personal data against its misuse.

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

May 24, 2018

Niniejszym informujemy o sposobie przetwarzania danych osobowych przez NEOX s.r.o. Zasady te opisują sposób uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie przetwarzane dane osobowe są traktowane jako ściśle poufne przez NEOX s.r.o. i są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dane osobowe znajdują się pod kontrolą i ochroną NEOX s.r.o., a NEOX s.r.o. ustanowił mechanizmy zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich niewłaściwym wykorzystaniem.

A SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁS ÉS VÉDELEM ALAPELVEI

May 24, 2018

Ez a dokumentum lehetővé teszi Ön számára a személyes adatainak feldolgozási eljárásáról szóló tájékoztatást a Neox cég által s.r.o. Ezen alapelvek leírást adnak arról, hogy a személyes adatai hogyan válnak megszerezhetővé és feldolgozottá. Ugyanakkor biztosítjuk arról, hogy a NEOX szigorúan bizalmasan tartja minden feldolgozott személyes adatát és az alkalmazandó törvényes szabályozásokkal összhangban kezeli. A személyes adatok ellenőrzése és védelme a NEOX felelőssége alatt áll, és a NEOX s.r.o. létrehozott egy olyan rendszert, amely biztosítja a feldolgozott személyes adatok megfelelő védelmét a visszaélésekkel szemben.

Aktualizace Zásad zpracování a ochrany osobních údajů společnosti NEOX s.r.o.

May 15, 2018

Tímto bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti NEOX s.r.o. Tyto zásady popisují, jak Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme. Zároveň Vás chceme ujistit, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností NEOX s.r.o. považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnou právní úpravou. Osobní údaje jsou pod kontrolou a ochranou společnosti NEOX s.r.o a společnost NEOX s.r.o. disponuje mechanismy zajišťujícími adekvátní ochranu zpracovávaných osobních údajů před zneužitím.

Den otevřených dveří/Visitor's day at Neox

April 25, 2018

Den otevřených dveří/Visitor's day at Neox 9. 5. 2018; 10:00 - 13:00; V Jámě 1, Praha, 3. patro/3rd floor

Patient Recruitment: A Personalized Approach

April 05, 2018

At Neox, we strive to recruit the right patients quickly for our clients.

Biocom Partnering Conference

March 20, 2018

Pavel and Mary attended the 8th Annual Global Partnering Conference in lovely San Diego.

Bulgaria: Ethics Committee for multicenter trials – submission

December 05, 2017

Bulgaria: Ethics Committee for multicenter trials – submission

Bio Int 17

May 24, 2017

The largest, most influential biotech Convention in the world is coming to San Diego, June 19-22, 2017 and NEOX CRO is taking part.