A SZEMÉLYES ADATFELDOLGOZÁS ÉS VÉDELEM ALAPELVEI

May 24, 2018

Ez a dokumentum lehetővé teszi Ön számára a személyes adatainak feldolgozási eljárásáról szóló tájékoztatást a Neox cég által s.r.o. Ezen alapelvek leírást adnak arról, hogy a személyes adatai hogyan válnak megszerezhetővé és feldolgozottá. Ugyanakkor biztosítjuk arról, hogy a NEOX szigorúan bizalmasan tartja minden feldolgozott személyes adatát és az alkalmazandó törvényes szabályozásokkal összhangban kezeli. A személyes adatok ellenőrzése és védelme a NEOX felelőssége alatt áll, és a NEOX s.r.o. létrehozott egy olyan rendszert, amely biztosítja a feldolgozott személyes adatok megfelelő védelmét a visszaélésekkel szemben.

Az alábbi szöveg nem vonatkozik a jogi személyekre kapcsolatos információkra (mint például a kereskedelmi név, jogi forma és a kapcsolattartási adatok).

1. Ki az Ön személyes adatainak védelmezője?

NEOX s.r.o. egyedi azonosító (ID): 62917927, székhelye Pancířova 1196/2, 143 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC adatkezelő és feldolgozó; NEOX s.r.o. személyes adatainak összegyűjtése, tárolása és feldolgozása saját üzleti tevékenységei céljából történik.

A NEOX s.r.o.-en belül a személyes adatok csak a meghatalmazott alkalmazottak részére állnak rendelkezésére, és csak a feldolgozás szempontjából feltétlenül szükséges körben. Nagy hangsúlyt fektetünk a NEOX s.r.o. biztonsági politikájára, munkatársaink titoktartására belső irányelveink betartására és a megfelelő szerződéses partnerek kiválasztására.

2. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

A személyes adatok magukba foglalják az azonosítási információkat (elsősorban az utónevet, a vezetéknevet, az egyetemi címet, a cégazonosító számot és az adóazonosító számot) és a kapcsolattartási adatokat (különösen a kapcsolattartó címét, telefonszámát, e-mail címét); továbbá azon személyes adatokat, amelyek magukba foglalják a belső kommunikációt is. Az összes fent említett személyes adat közlésre került az együttműködés során. A személyes adatokat a NEOX s.r.o. papír és / vagy elektronikus formában dolgozza fel.

3. A személyes adatok feldolgozásának okai

A személyes adatokat a NEOX s.r.o. elsődlegesen a szerződések teljesítésével kapcsolatos jogi okokból dolgozza fel. Ez magába foglalja azokat az eseteket, amikor szerződéses kötelezettséget teljesítenek, beleértve az üzleti és pénzügyi kommunikációt.

Továbbá a személyes adatokat a NEOX s.r.o. a jogszabályi kötelezettségeink részeként dolgozza fel (könyvelői munka, adólevonások, bérezési és személyzeti menetrend, az államhatóságokkal való együttműködés).

Ha egy jelölt a NEOX-nál pályázik s.r.o. pozícióra, személyes adatait a kiválasztási eljárásban megadott hozzájárulásuk alapján dolgozzák fel, és ezeket az adatokat a megfelelő jelöltek értékelésére és a későbbi levelezésért használják fel.

4. Mennyi ideig őrzik meg a személyes adatokat?

Az Ön személyes adatai addig az időszakig kerülnek megőrzésre, ameddig feltétlenül szükséges a szerződésből eredő minden jog biztosításához, azaz legalább a szerződéses kapcsolat időtartama alatt (beleértve az adott szerződés szerinti jogok és kötelezettségek teljes körű rendezésének időtartamát, a szerződéses kapcsolat történetének bemutatásával), valamint azon időtartamra, amelyre a NEOX s.r.o. köteles az alkalmazandó jogszabályokon alapuló személyes adatokat megőrizni, vagy a személyes adatfeldolgozás engedélyezéséhez szükséges idő alatt, a megadott beleegyezés alapján.

5. Az Ön személyes adatainak feldolgozása önkéntes?

A személyes adatok feldolgozása minden esetben az Ön beleegyezésén alapul, hacsak nem egy másik jogcím szerint történik. Más esetekben a személyes adatok feldolgozása nem önkéntes, és törvényessége a fent említett jogi okokon alapul.

6. Milyen jogokkal rendelkezik a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan?

Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a következő jogokkal rendelkezik a NEOX tekintetében s.r.o.:

a. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga
b. A pontatlanul feldolgozott személyes adatok helyesbítés kérelmének joga
c. A törléshez való jog (különösen akkor, ha az adat feldolgozás céljára vonatkozóan már nem szükséges, a személyes adatok feldolgozásának alapjául szolgáló hozzájárulás visszavonása után)
d. A személyes adatok hordozhatóságának joga
e. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog
f. A Neox általi személyes adatfeldolgozásának tiltakozás joga
g. A NEOX személyes adatfeldolgozásával kapcsolatos panasz benyújtására vonatkozó jog s.r.o. a Személyi Adatvédelmi Hivatalhoz (cím: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 CZECH REPUBLIC)

Kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: info@neoxcro.com, amennyiben valamelyik jogával élni kíván. A NEOX s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy ésszerű eszközökkel ellenőrizze a kérelmező személyazonosságát. Örömmel válaszolunk minden kérdésre, amely a személyes adatok védelmével kapcsolatos. Minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatai nyilvántartásáról biztosítsuk, helyesbítsük, illetve töröljük. A NEOX technikai és adminisztratív képességeinek megfelelő ésszerű időn belül válaszolni fog a jogait érintő bármilyen követelés tekintetében.